sunnuntaina, tammikuuta 27, 2008

"Suomessa ei ole korruptiota"

Valtion nettomenot asukasta kohti maakunnittain vuonna 2004.

Kolmen kärki:
1. Kainuu
2. Pohjois-Karjala
3. Ahvenanmaa

Suomen aluepolitiikka ei ole rehellistä. Ahvenanmaa on pääkaupunkiseudún jälkeen Suomen vaurainta aluetta. Silti Ahvenanmaa on valtion tulonsiirtojen kohteena Kainuun ja Pohjois-Karjalan lailla ohittaen jopa Lapin (Kemijärvi)! Tällainen ei ole mahdollista ilman hallintoon syvään juurtunutta korruptiota ja epärehellisyyttä.
Lisätietoa: Jussi Ahokas: Suuri aluepolitiikka Suomessa - Julkisen talouden alueelliset vaikutukset vuosina 1994-2004 (SM:n julkaisu 55/2007) http://www.intermin.fi/julkaisu/552007
"Tarkastelemalla alueellisesti julkisen sektorin tuotantotoimintaa, työllisyysvaikutusta ja investointeja ja toisaalta julkisen sektorin suorittamia tulonsiirtoja ja budjettitaloutta, tulevat lähes kaikki suuren aluepolitiikan osa-alueet huomioitua."
Lähde: Alueintegraattori 4/2007, Sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnon kehittämisosasto.

4 kommenttia:

Totuus ja oikeus kirjoitti...

Koska Suomen Valtio ei itse hallinnoi ensimmäistäkään toimintoa Ahvenanmaalla vaan Ahvenanmaan itsehallinto suorittaa niitä tehtäviä valtion ainoa mahdollisuus tukea Ahvenanmaata kuten muut Suomen maakunnat tapahtuu niin että valtio sijoittaa Ahmenanmaahan rahaa suhteessa väestöön vastaavassa määrin kuten muuhun Suomeen.
Näin koska Ahvenanmaan itsehallinto EI SAA SUORITTAA valtioveron kannon, sen tekee valtio itse ja imuroi näin ollen vastaavan määrän rahaa takaisin Ahvenanmaalta, joskus enemmän joskus vähemmän mutta loppupäässää pitkällä tähtäimellä +-0 peli.
Että sellainen tarina.

jami kirjoitti...

Sauli Niinistön ollessa valtionvarainministerinä selvitettiin Ahvenanmaan ja valtion välisiä rahavirtoja. Onko Ahvenanmaa "närande" vai "tärande" antava vai ottava osapuoli.

Minulla on siitä selvityksestä suomenkielinen tiivistelmä. Vuosittain tutkimusajanjaksona Ahvenanmaa oli saanut jopa 200 miljoonaa markkaa enemmän tulonsiirtoja valtiolta kuin on keräänyt veroja valtiolle. (Tutkimus tehtiin markka-aikana.)

Kysymys on ns. 0,45 % säännöstä,joka tarkoittaa, että kaikista Suomen valtion tuloista Ahvenanmaa saa päältä 0,45 % Lisäksi ns. ahkeruuslisä "flitpengar". Ks. google. Näin ollen esim. kaikista valtion yhtiöiden osingoista ja osakemyynneistä Ahvenanmaa saa päältä 0,45 %. Mm. silloin kun valtio myi Soneran osakkeita Hbl uutisoi "Det regnar pengar på Åland". Ahvenanmaalla sataa rahaa.
Tuli päälle 120 miljoonaa markkaa alueelle, missä on 27 000 asukasta.
Huomattavaa on, kun valtio laittoi lisää rahaa Soneraan, ne kuuluisat O-P Heinosen "markasta tulee euro", niin Ahvenanmaan ei tarvitsde osallistua sellaisiin kustannuksiin. Se on mukana vain tulojen jaossa.

Ahvenanmaalla on oikeus maakuntaveron perintään,toisin kuin muilla maakunnilla, mutta sitä ei sen tarvitse tehdä, koska rahaa tulee ovista ja ikkuinoista valtiolta. Hallintoa on hallinnon päälle. 16 kuntaa maakunnassa jossa on 27 000 asukasta.

Jo sekin viestittää, että ei ole tarvis rationalisoida julkishallinnon menoja kuten Manner-Suomessa.

Ei muuten mutta valtion pitäisi tukea yhtä suurisuuntaiseti muitakin maakuntia. Tosin silloin valtiolle ei jäisi yhtään rahaa omaan toimintaansa.

Lopuksi toteaisin, että Ahvenanmaan ei tarvitse esim. osallistua sen hallinnon kustannuksiin, jolta se vaatii jatkuvasti palveluja ruotsin kielellä. Maakunnan lehdissä siitä inistään jatkuvasti. Siis ilmaiseksi saaduista palveluistakin osataan siellä valittaa!

jami kirjoitti...

Niinistön asettaman komitean mietintö on nimeltään tämä:
"Verotulojen tasausjärjestelmä Ahvenanmaan ja valtion välillä: 1990-luvun kokemukset Yhteenveto"

Linkki:
http://66.102.9.104/search?q=cache:2nS-S4Wra48J:www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20041108Verotu/90136.pdf+%22Ahvenanmaa%22+%22komiteamietint%C3%B6%22&hl=fi&ct=clnk&cd=1&gl=fi

"Tarkastelujakson aikana on käynyt ilmi, että Ahvenanmaa on ollut nettosaaja ja että valtion Ahvenanmaahan liittyvät menot ovat olleet 100–200 miljoonaa markkaa valtion Ahvenanmaalta saamia verotuloja suuremmat."

" Tulonsiirrot Ahvenanmaalle kasvoivat voimakkaasti 1990-luvulla, mikä mahdollisti maakunnan julkisen sektorin voimakkaan kasvun työllisyyden ja budjettimenojen suhteen"

"Suorat elinkeinotuet ja tulonsiirrot ahvenanmaalaisille kunnille kunnallisveron alentamiseksi ovat muodostaneet tärkeimmät maakuntahallituksen käytössä olleet talouspoliittiset välineet. Kunnille suunnatut tulonsiirrot ovat lisääntyneet huolimatta kuntien velvoitteiden vähenemisestä. Kunnallisvero on alhaisimpia Suomessa, eikä maakuntahallitus myöskään ole käyttänyt oikeuttaan periä maakuntaveroa (pakollisten valtionverojen lisäksi)."

"Ahvenanmaalla maksettavat elinkeinotuet ovat – huolimatta suhteellisen korkeasta tulotasosta henkeä kohden – korkeammat kuin useimmilla Suomen kehitysalueilla maksettavat tuet. Jos lasketaan yhteen valtion budjetista maksettavat elinkeinotuet ja EU:n maksamat tuet, Ahvenanmaalla maksettavat elinkeinotuet ovat yli puolet korkeampia kuin muualla Suomessa maksettavat tuet keskimäärin."
..............................
Kysymys oli siis alunperin valtion tukien kohdentamisesta eri alueille Suomessa. Luulisi, että vähiten kehittynyt, köyhä ja suuren työttömyyden alue, Lappi, saisi enemmän tukea per capita kuin Ahvenanmaa, valtiolta, mutta näin ei ole eikä muutos ole näköpiirissäkään.

Perustuslaissa piti kaikki suomalaisten olla tasa-arvoisempia. Tässä asiassa ei ilmeuisesti edes aiota elää perustuslain hengessä.

Ahvenanmaa on jopa EU:n aluetuen tukialueena kaikkien kriteerien vastaisesti. (Alhainen tulotaso, korkea työttömyys)

Anonyymi kirjoitti...

Veronmaksajana olen tyytyväinen siitä että valtio panostaa alueeseen joka myös tuottaa jotain vastinetta rahoille (esim. juuri alueen hyvinvointi, sis. korkean työllisyyden ja yrittäjyyden, sekä maamme kauneimpiin kuuluvan luontoalueen). Koko itä-Suomi on pelkkää pohjatonta kaivoa; rahaa sinne syydetään vaikka kuinka, mutta missään se ei näy.