sunnuntaina, syyskuuta 18, 2011

Perustuslakiuudistus mediapimennossa - Halla-aho suositumpi teema

Ei voi kun antaa pisteet tästä erästä hallitukselle ja EU-lobbylle. Kansa pantiin median avulla keskustelemaan Halla-ahon heittämästä fb-vitsistä menneellä viikolla. Ja hyvin upposi.  Älykköinä pidetyt ihmiset käsittivät Halla-ahon lauseen sotilasjuntan terpeesta Kreikassa tahallaan väärin. (Esim. Jari Tervo)

13.9.11 perustuslakimuutoksen lähetekeskustelusta uutisoi media ainoastaan Jussi Niinistön (ps) puheenvuorosta otetun yhden lauseen, jossa siteerattiin vanhaa sanontaa. Itse perustuslain muutoksen sisällöstä lehdistö ja televisio sen sijaan vaikenivat ja vaikenevat edelleen tätä kirjoitettaessa.´
.
Samoihin aikoihin toisaalla eduskunnassa päätetään isosta perustuslain muutoksesta.

Vanha perustuslaki : "Suomi on täysivaltainen tasavalta" Nyt siihen on tulossa lisäys "Suomi on Euroopan Unionin jäsen".

Ilman kansalaiskeskustelua. Pöljät saatiin keskustelemaan Halla-ahosta.

Perustuslain 95. pykälään on tulossa maininta, että eduskunta voi kahden kolmasosan enemmistöllä siirtää Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävän toimivallan Euroopan Unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle.

Perustuslain 1 & ja 95 & välillä on vaarallinen kytkös. Huomattavaa on, että kukaan ulkopuolinen ei ole tätä muutosta Suomen perustuslakiin vaatinut. Hanke on puhtaasti Suomen poliittisen eliitin oma.

Iltapäivälehdet voittivat tämän erän 10-0 hölmöläisten suosiollisella avustuksella.

Jk 1. Alkuperäinen hallituksen esitys oli HE 60/2010 ja nyt se kulkee lepäämään jätetyn lain nimellä LJL 3/2011 vp. Lopullinen äänestys on todennäköisesti viikolla 38.
Ainoa puolue joka vastustaa Suomen perustuslain muuttamisesta muotoon,jossa Suomen itsenäisyyttä heikennetään on Perussuomalaiset.
(Kuva: Wikipedia)

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tässä ovat ne kohdat esityksestä, mitkä tekevät siitä vaarallisen Suomen itsenäisyyden kannalta:

"94 §
Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

95 §
Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille,kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä."

"Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle"

Jarmo Ryyti kirjoitti...

Ydin on siin,että nyt Suomi ei voi erota EU:sta kuin perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Eli kaksien valtiopäivien on hyväksyttävä perustuslain muutos siltä osin.

Tiukassa tilanteessa se on aivan liian hidas tie reagoida maailman muuttumiseen.

Huonosti kävi.