tiistaina, marraskuuta 20, 2012

Kuntia pakkoruotsitetaan väkisin

Hallitus, Rkp:n ja Kokoomuksen johdolla, pyrkii kuntauudistuksen avulla kaksikielistämään Suomen kunnat. Se tapahtuu kielilain muutoksen avulla,josta ollaan hipihiljaa kuntauudistuksen yhteydessä.

Nyt tilanne on tämä:

Kielilaki jakaa kaikki viranomaiset yksi- ja kaksikielisiin niiden toimialueen kuntien perusteella. Kaksikielisiä ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 8 % tai 3 000 asukasta on vähemmistökielisiä. Muut kunnat ovat yksikielisiä, jolleivät ne ano valtioneuvostolta oikeutta olla kaksikielisiä.(Kuten Lohja)

Tavoite on kuitenkin saada aikaan uusi tilanne kielilain muutoksen avulla. Jos yhdistettävissä kunnissa on yksikin kaksikielinen kunta niin koko uusi yhdistynyt kunta on kaksikielinen!

Esimerkkinä Kotka:

Suur-Kotkan väkimäärä on liittymisen jälkeen 60203 henkeä joista suomenkielisisiä on

55514 eli 92,2 % ja 991 eli 1,66% olisi äidinkieleltään ruotsinkielisiksi ilmoittautuneita. Lisäksi muunkielisten osuus on 3699 eli 6,14 % väestöstä.

Kun tavoite on n. 70 kuntaa niin suuri osa tulevista suurkunnista on kaksikielisiä. Se on vahva peruste sen jälkeen lisätä pakkoa pakkoruotsin opetukseen. Kielilain muutoksen avulla saadaan vyörytysvaikutus kun yhä uusia kuntia yhdistetään. Aina kun joukossa on kunta, joka on kaksikielinen niin koko uusi suurkunta muuttuu kaksikieliseksi.

Se tietää lisäkustannuksia valtiolle,koska kaksikieliset kunnat saavat korotettua valtion apua. ("Kaksikielisyys ei maksa mitään")

Lohja vyörytti jo kaksikielisyyskustannuksiaan valtiolle. Lue tästä.

Ei kommentteja: