tiistaina, huhtikuuta 29, 2008

Tuija Brax teki virkavirheen (Freudenthalilainen lipsahdus)

Suomen kielilain valmistelu, joka tuli voimaan 1.1.2004, noudatti samaa kaavaa kuin tämä käräjäoikeuspiirien (tuomiopiirien) uudistus. Tosin sillä erotuksella, että kielilakikomitean sihteeri Sten Palmgren sai Svenska folksskolans vänner-nimiseltä yhdistykseltä 10 000 € tunnustuspalkinnon ruotsin kielen hyväksi tekemästään työstä kielilakikomiteassa. Siis valtion virassa oikeusministeriössä toimiva virkamies! ("Suomessa ei ole korruptiota.") Oikeusministeri Tuija Brax ei ole vielä saanut vastaavanlaista tunnustuspalkintoa. Jäämme odottamaan A.O.Freudenthal-kunniamitalin jakotilaisuutta.

(Helsingin Sanomat 29.4.08 s. A6) "Oikeusministeriö ei ole muistanut pyytää lausuntoa Vaasan kaupungilta eikä muiltakaan käräjäoikeuspiiriin kuuluvilta suomenkielisiltä kunnilta, ainoastaan niiltä joissa enemmistö on ruotsinkielistä. Ministeriö myöntää virheen ja pyytää sitä anteeksi. Suomalaisenemmistöisille kunnille suodaan tilaisuus heillekin antaa lausuntonsa 27.5. mennessä."
Oikeusministeri Tuija Brax os. Karvonen on jo päättänyt Vaasan käräjäoikeuspiirin alueesta! Mitä merkitystä jo tehdyn päätöksen jälkeen pyydetyillä lausunnoilla on?
Tuija Braxin os. Karvosen pitäisi perehtyä Suomen perustuslakiiin aluksi: 6.2 §: "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."
(Jk.Freudenthalilainen lipsahdus on sukua freudilaiselle lipsahdukselle.Päättäjä tulee tehneeksi sitä mitä todella ajattelee kuten oikeusministseriö ja oikeusministeri Tuija Brax, joka sivuutti kokonaan suomenkielisten väestönosan käräjäoikeuspiiriuudistuksessa Pohjanmaalla.)

Ei kommentteja: