torstaina, maaliskuuta 17, 2011

Rasismia vai kielipolitiikkaa?

Kielilain mukaan ainoastaan rangaistuslaitokset saavat toimia yksikielisesti suomeksi Suomessa. (Kielilaki uudistettiin 1.1.2004 Rkp:n vaatimuksesta.)
Lainaus:
Kielilaki 423/03
40 §

Vankeinhoitolaitos
Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, ovat vankeinhoitolaitokseen kuuluvat rangaistuslaitokset ja niiden osastot yksikielisesti suomenkielisiä.
6.6.2003
....
Suomalaisen herrasväen huumorintajua osoittaa sekin,että presidentti Halonen allekirjoitti Suomen kielilain Ruotsin kansallispäivänä 6.6.2003.Suomalaisten heikon yleissivistyksen vuoksi se jäi vähälle huomiolle.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423

Kun Svenska folksskolans vänner rf. vaatii Kaarinassa erillisen sisäänkäynnin ruotsinkielisille lapsille koulurakennuksessa raha-avustuksensa ehdoksi Kaarinan kunnalle kyse ei ole rasismista, vaan kielipolitiikasta.

Kun Turun nuorisotoimi vaatii,että Aurajoen nuorisotalossa ei saa puhua muuta kieltä kuin ruotsia kyse ei ole rasismista, vaan kielipolitiikasta.

Kun Porvoon lyseonpuiston koulu kieltää suomen kielen puhumisen koulun alueella myös välitunneilla kysymys ei ole rasismista,vaan kielipolitiikasta.

Kun Åbo Akademi pitää suomenkielistä lukioista kirjoittaneille omia erillisiä kielikokeita ei kysymys ole rasismista,vaan kielipolitiikasta.

Nimittäin vaikka pääsykoe on ruotsiksi ja pääsykoekirjat on ruotsiksi järjestetään suomenkielisistä lukioista valmistuneille ylioppilaille lisäksi erillinen ruotsin kielen koe. Sen vaikeusastetta säädellään suomenkielisten hakijoiden määrän perusteella, jotta suomenkielisten opiskelijoiden määrä pysyy "sopivana". Ei siis riitä,että olisit vaikka paras itse pääsykokeissa jos olet suomenkielisen lukion ylioppilas.

Suomenkielisistä lukioista kirjoittaneiden ei sallita myöskään pyrkiä englanninkielisessä pääsykokeessa. Voisihan joku livahtaa sitäkin kautta sisään. Muiden maiden kansalaisille se mahdollisuus on suotu.
Ei suomenkielisistä lukioista kirjoittaneille.

Korostan,kyse ei ole rasismista. Åbo Akademin akateemista huumorintajua osoittaa sekin,että ko. yliopistossa toimii Ihmisoikeusinstituutti.

Ehkäpä juuri tästä syystä rangaistuslaitokset on säädetty laissa suomenkielisiksi.

(Kuva: Kaisa Rautaheimo Suomen kuvalehti 27.8.2010 "Onko ruotsinkielisillä  Suomessa liikaa valtaa")

1 kommentti:

Arvostelija kirjoitti...

Presidentti ja rauhannobelin saaja Martti Ahtisaari vaatii voimatoimia Folketingetin internetsivujen mukaan.

Voimatoimi tarkoittaa väkivaltaa jotain ihmisryhmää kohtaan ja sillä uhkaaminen tai sen vaatiminen on merkittävä agression osoitus.

Kirjoituksen perusteella Ahtisaaren vaatimien voimatoimien kohteena olisivat suomalaiset.

Folktingetin agressiivinen uhkaus:

http://www.folktinget.fi/sve/#article-1310-6764-preside ntti-ahtisaari-vaatii-voimatoimia

Rkp siirtää vastuu pakkoruotsista muille puolueille, lähinnä ilmeisesti Kokoomukselle.
Alistettujen joukosta haetaan likaisen työn tekijöitä: Lipponen, Ahtisaari, Halonen, Sasi, Lapintie, Arhinmäki

Valtarakenteissa hajautettu kielipoliittinen toimeenpano keskitetään ”syvälle valtion keskeisen rakenteen ytimeen”, päivänpolitiikan ulottumattomíin.

Näin siis RKP haluaa, että Suomen kansa ei saisi päättää kieliasioista, vaan ne siirrettäisiin syvemmälle byrokratian ytimeen, kansan ja jopa eduskunnan ulottumattomiin.

Suomi = diktatuuri