keskiviikkona, syyskuuta 12, 2012

Edustuksellinen "demokratia" osa 2

Sitten vuoden 1906 jolloin papisto,porvaristo, aatelisto ja talonpojat saivat rinnalleen uuden säädyn,työväenluokan, edustajat hoitamaan yhteisiä asioita ei ns. demokratiassa ole tapahtunut mitään merkittävää edistystä.

Päätökset tehdään edelleen pienen poliittisen eliitin keskuudessa kansan mielipidettä kysymättä. Kansan päätösoikeutta ja samalla yhteistä vastuuta ratkaisuista ei ole olemassa,koska asiakysymykset ratkaistaan "edustajan" välityksellä. Miten vastuukanavat sitten voitaisiin avata päätöksenteossa? Vastaus on välitön demokratia välillisen sijaan. Yhtäarvoisuus kansalaisten kesken yhteisten asioiden päättämisessä.

Henkilövaaleilla ylläpidetty kultinomainen henkilöpalvonta, juhlallisine vaalitoimituksineen, voidaan tietysti säilyttää. Niin monet kaipaavat ja haluavat sellaista.

Tämän lisäksi on käyttöön otettava vähemmän juhlallinen vaalitapa asiakysymyksissä sekä kuntatasolla että valtakunnallisella tasolla. Kyseeseen tulisivat vain suurimerkitykselliset asiat taloudellisessa mielessä että periaatteellisesti.

Kansan aloiteoikeus lainsäädännön vauhdittamiseksi ja lakien hylkäämis- ja hyväksymisoikeus tulisi olla kansalla. (Kuten Sveitsissä)

Valtaa pitävien poliittisten puolueiden jäsenten edun mukaista ei tietenkään todellinen demokratia ole. Valta näet siirtyy silloin kansalle. Se merkitsisi niiden poliittisten etuoikeuksien häviämistä, joita nyt on vain pienellä päättäjäeliitillä.

Päätöksenteon ja vallan epädemokraattisuus on vienyt siihen,että eri puolueiden keskuudessaan tekemistä päätöksistä on tullut kauppatavaraa. Eräänlaisia kaupallisia tarjouksia joita myydään kansalle. Todellinen päätöksenteko asiakysymyksissä jää pienille vallasta taisteleville ryhmille. Ainoat,jotka tilanteesta hyötyvät ovat mielipidetutkimuksia tekevät liikeyritykset.

Kansan mielipiteitä tärkeistä kysymyksistä kysytään erilaisista tärkeistä asioista "tieteellisillä" otoksilla mielipidetutkimuksin.

Edellä olevasta huolimatta äänestän ensi kuussa.

Ei kommentteja: