keskiviikkona, syyskuuta 12, 2012

Pohjoismaista pakkomatematiikkaa

Suomenkielisiä pohjoismaalaisia on yli 5 miljoonaa. Pohjoismaisen matematiikan mukaan kuitenkin suomenkielisten pohjoismaalaisten määrä on yhtä kuin nolla. Käsite "suomenkieliset pohjoismaalaiset" on nimittäin täysin tuntematon tosinordistille. Oikeiksi pohjoismaalaisiksi suomalaiset on kuitenkin muutettavissa vaikka väkisin ruotsin kielen avulla.

Jotkut nordistit todistavatkin suoraan,että Suomi onkin pohjoismaiden naapurivaltio.

"Olemme Pohjoismaiden naapurivaltio. Huomattava osa kaupasta kulkee Ruotsin kautta. Meillä myös paljon ystävyys- ja sukulaisuussuhteita. Ruotsin kieli on osa Suomen omaakuvaa ja siksi on hyvä pitää siitä kiinni, sanoo Wallin." (YLE 2.8.2010)

Esimerkkejä pohjoismaalaisesta matematiikasta:

Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkinnon jakoperusteet.

& 5. Ehdolle asettaminen:

"Jos ehdolle asetettua teosta ei ole saatavilla ruotsiksi, norjaksi tai tanskaksi, teoksen ehdolle asettaneen Suomen, Islannin, Färsaarten, Grönlannin ja saamelaisen kielialueen kansallisen lautakunnan tai kirjailijajärjestön on välittömästi käännätettävä se jollekin mainitusta kolmesta kielestä keskusteltuaan asiasta ensin kansallisen sihteeristönsä kanssa."

Suomen kieli rinnastetaan siis fäärin kieleen, grönlannin kieleen, islannin kieleen sekä saamen kieliin! Fääriä puhuu noin 75 000 , grönlannin kieltä 54 000 , islantia 300 000 ihmistä ja saamen kieliä 30 000-40000 pohjoismaalaista. Suomea puhuu sentään 5,3 miljoonaa pohjoismaalaista varovastikin arvioiden!

§ 3. Palkintolautakunta:

"Palkittavan teoksen valitsee palkintolautakunta, jossa on kymmenen varsinaista jäsentä, eli kaksi jäsentä Suomesta (yksi kummaltakin kielialueelta), Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista, sekä mahdollisia liitännäisjäseniä Färsaarilta, Grönlannista ja saamelaiselta kielialueelta."

Nordistien matematiikassa 5,6 % = 50 %! (Ruotsinkielisiksi rekisteröityjä on n. 5,6 %)
Suomen ehdokaskirjoista toisen tulee olla ruotsinkielinen ja toisen suomenkielinen, josta on kuitenkin oltava käännös jollekin noista kolmesta "oikeasta" pohjoismaisesta kielestä!

Oikeampi suhdehan olisi 1/20 eli kerran 10:ssä vuodessa yksi ruotsinkielinen kirja ehdolla Suomesta, mutta pohjoismainen nordistimatematiikka onkin eri asia. Siinä 5,6 % = 50 %.
.
Muukin "pohjoismainen yhteistyö" on samanlaista hengeltään. Samma på syrjintäkielellä.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Katsopa näitä:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kven_people

During this period the use of the Kven language was forbidden in schools and government offices. Land purchase was prohibited for those who did not acquire Norwegian family names. Eventually, selling land to non-speakers of the Norwegian language became prohibited. Also, the Norwegian Defense Ministry in 1870 demanded that all Kven/Finnish names ("foreign names") to be removed from maps.

http://en.wikipedia.org/wiki/Forest_Finns