sunnuntaina, maaliskuuta 25, 2012

Kallis kuntauudistus

Kuntaministeri Henna "Pakkoruotsi" Virkkunen (kok-rkp) ei ole tietoinen tai aiheuttaa tahallaan tietovajetta kuntauudistuksen aiheuttamasta lisärasituksesta valtion veronmaksajille.

Kuntauudistuksen karttaharjoitusten mukaan niiden suomalaisten määrä,jotka asuisivat ns. kaksikielisissä kunnissa, lisääntyisi n. 400 000:lla. Se tarkoittaa sitä,että yhä suurempi määrä suomalaisista asuisi kunnissa,jotka ovat korotetun valtionavun piirissä. Nimittäin kaksikielisille kunnille maksetaan korotettua valtion apua.

Kaksikielisten kuntien koon kasvaessa kuntauudistuksen yhteydessä kasvavat myös valtion menot. Kuntauudistuksen pitäisi kuitenkin muka laskea valtion (ja kuntien) kustannuksia.

lainaus:

10 §KielikorotusKaksikieliselle kunnalle ja saamelaisten kotiseutualueen kunnalle yleisen osan perushintaa korotetaan euromäärällä, joka on yleisen osan perushinta kerrottuna luvulla 0,10.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Tai leikkaa ja liimaa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091704

Lohja esimerkiksi tulee erityisen kalliiksi valtiolle,koska se on saanut poikkeusluvan olla "kaksikielinen" kunta, koska ruotsikkojen määrä on vähäinen. Kotkan seutu hakeutuisi myös saman valtionavun piiriin erityislain avulla.

Ajatelkaa, Kauniainen saa korotettua valtion apua. Se on sitä suomalaista "aluepolitiikkaa."

(Kuva: pakkoruotsi.net )

Ei kommentteja: