torstaina, maaliskuuta 08, 2012

Ruotsin kielen vahingollinen rooli Suomessa

Ruotsissa on viisaasti lailla säädetty,että enemmistökieli on kansakuntaa yhdistävä ja valtiota koossapitävä kieli. Lainsäädäntö on sen mukaan valjastettu tukemaan enemmistökieltä Ruotsissa.

Suomessa on tehty päin vastoin. Vähemmistökieli ruotsista on tullut kansakunnan eheyttä rikkova ja valtiota hajottava kieli. Tällä linjalla jatkaa nykyinen hallituskin.

Politiikka on sotkettu kouluopetukseen tavalla,joka ei ole länsieurooppalainen. Pakkoruotsi ei ole pedagogiikkaa,vaan politiikkaa. Käsite "toinen kotimainen" on myös puhtaasti poliittinen käsite. On häpeäksi ruotsin kielen opettajille,että he käyttävät ruotsin kielestä käsitettä "kotimainen kieli." Se paljastaa,että he ovat valtion virallista ideologiaa toteuttava politrukkijoukko. Vrt. Neuvostokoulujen pakolliset marksismi-leninismi-kurssit. Molemmat ovat edellytys valtion virkaan.

Pohjoismaisessa yhteistyössä on legitimisoitu suomenkielisten pohjoismaalaisten syrjintä tavalla,joka ei ole Skandinavian ihailijoille kunniaksi.

Kaiken kukkuraksi pohjoismaiden ainoa virallisesti muukalaisvihamielinen maakunta on ruotsinkielinen.

Näissä olosuhteissa tiedostavimmat suomalaiset ottavat etäisyyttä kaikkeen mikä liittyy ruotsin kieleen ja (suomen)ruotsalaisuuteen.

Siksipä Rkp vaatiikin,että ruotsin kielen pakko-opetus pitäisi aloittaa aikaisemmin. Vastarinta on pikkulasten keskuudessa pienempi.

On häpeäksi kaikille suomalaisille,että avoimen suomalaisvihamielinen (anti-finsk) puolue saa toteuttaa suomalaisvastaista agendaansa Suomen hallituksesta käsin.

(Kuva: YLE )

Ei kommentteja: