torstaina, tammikuuta 18, 2007

Apartheid-yliopisto Åbo Akademi

Åbo Akademin rehtori, Gustav Björkstrand (rkp) valittiin vastikään ruotsinkielisen hiippakunnan piispaksi! Ohessa hiukan "ansioluetteloa" piispan virkaan. Åbo Akademissa huumori kukkii! Syrjintäyliopistossa toimii myös Ihmisoikeusinstituutti!
.
Ohessa on lainaus Turun Sanomista 30.12.1999 jolloin Gustav Björkstrand oli vielä rehtorina Åbo Akademissa.

"Kielikiintiöt veivät opiskelupaikan ehkä sadalta. Åbo Akademi syrji suomenkielisiä opiskelijoita 27 vuotta."
.Lainaus: PERTTI GRÖNHOLM
"Åbo Akademin marraskuussa lakkautetut,
opiskelijavalinnoissa käytetyt kiintiöt olivat voimassa vuodesta 1972 lähtien. Ruotsin- ja suomenkielisille opiskelijoille erillisiä kiintiöitä käytettiin Åbo Akademin kaikissa tiedekunnissa ja lähes kaikissa oppiaineissa 27 vuoden ajan. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että ruotsinkieliset pääsivät vähemmillä pistemäärillä eli heikommilla tiedoilla opiskelemaan kuin suomenkieliset."

"Åbo Akademin opintotoimiston päälliköllä Johan Nikulalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monelta suomenkieliseltä pyrkijältä on vuosien kuluessa mennyt ensisijainen opiskelupaikka sivu suun kiintiöiden vuoksi. Hänen mukaansa vuosittain on ollut todennäköisesti kyse alle viidestä opiskelijasta."

"Nikulan arvio perustuu vuosien 1998 ja 1999 opiskelijavalintojen koeajoihin, jotka tehtiin viime kevään ja kesän aikana ilman kielikiintiöiden vaikutusta. Vuoden 1998 osalta tulokseksi saatiin, että kolme suomenkielistä opiskelijaa ei ollut saanut ensisijaista opiskelupaikkaansa kielikiintiöiden vuoksi. Tänä vuonna samasta syystä vain yksi opiskelija ei saanut hakemaansa paikkaa."

"Jos vuosittain esimerkiksi neljä opiskelijaa ei olisi päässyt sisään hakemaansa oppiaineeseen, olisi epäoikeudenmukaisesta kohtelusta joutunut kärsimään arviolta satakunta suomenkielistä pyrkijää viimeisten 27 vuoden aikana."

"Nikulan mukaan kiintiöt olivat käytössä ruotsin ja suomen kielten oppiaineita lukuunottamatta kaikissa Åbo Akademin oppiaineissa. Ruotsia voi opiskella Akademissa pääaineena sekä äidinkielenä että pohjoismaisena vieraana kielenä, mutta suomen kieltä ei ole voinut tähän saakka lukea pääaineena. Ensi vuonna sekin on Nikulan mukaan mahdollista."

"Vasta kantelu pani miettimään"

"Diskriminointi ei koskenut suurta joukkoa opiskelijoita, mutta periaatteessa yksikin on liikaa, sanoo Nikula. Hänen mukaansa päätös kiintiöiden poistamisesta päätettiin yliopiston hallituksessa sen jälkeen kun asiasta tehtiin kantelu."

"Nikula ei muista, että ainakaan hänen aikanaan kiintiöitä olisi vakavasti kyseenalaistettu yliopistossa. Nikulan mukaan opiskelijat ovat nostaneet asian silloin tällöin esille, mutta mihinkään toimenpiteisiin ei ennen kantelua Akademissa ryhdytty."
(lyhennetty)

Åbo Akademi pitää "epätoivottavien" opiskelijoiden määrän "sopivana" edelleen. Keinot on vain päivitetty. Nimittäin vaikka pääsykoe on ruotsiksi ja pääsykoekirjat on ruotsiksi järjestetään suomenkielisistä lukioista valmistuneille ylioppilaille lisäksi erillinen ruotsin kielen koe. Sen vaikeusastetta säädellään suomenkielisten hakijoiden määrän perusteella, jotta suomenkielisten opiskelijoiden määrä pysyy "sopivana". Ja kuten edellä todettu, suomenkielisistä lukioista kirjoittaneiden ei sallita pyrkiä englanninkielisessä pääsykokeessa. Voisihan joku livahtaa sitäkin kautta sisään.
.
Toisin sanoen, vaikka ruotsin kielen pakollista opiskelua perustellaan suomenkielisille tarpeella tuottaa palveluja ruotsiksi niin Åbo Akademin käytäntö paljastaa, että väittämä on valheellinen. Muutoinhan ruotsinkielisen pääsykokeen menestyksellinen läpäiseminen riittäisi Åbo Akademille. Suomenkielisten koulujen pakkoruotsi on itse asiassa vain kansan enemmistöön kohdistettua valtapolitiikkaa, jonka henkiset juuret on Ruotsin vallan aikaisessa miehitysajassa.

.
.
Ps. Åbo Akademi ei salli edelleenkään suomenkielisistä lukioista kirjoittavien kirjoittaa pääsykokeissa englanniksi, vaikka se etu on esim. muiden EU-maiden kansalaisilla. Syrjintä on niin osa kulttuuria, että se on rutiinia.

Koulutuksellinen epätasa-arvo Ruotsin apuvaltiossa

Näin toimii "tasa-arvo" Suomessa:

1. Ruotsinkielinen voi hakea suomenkieliseen yliopistoon joutumatta suomen kielen kokeeseen. Suomenkielinen *) sen sijaan joutuu aina erilliseen ruotsin kielen kielikokeeseen hakiessaan ruotsinkieliseen yliopistoon. (* suomenkielisestä lukiosta kirjoittaneet)

2. Ruotsissa, ulkomailla siis, suomenkielinen pääsee opiskelemaan yliopistoon pelkällä ylioppilastodistuksella ilman erillistä ruotsin kielen kielikoetta, mutta ei kotimaassaan Suomessa, ruotsinkieliseen yliopistoon.

3. Ruotsinkielinen voi tehdä lopputyönsä ruotsiksi missä tahansa yliopistossa Suomessa.

4. Suomenkielinen joutuu tekemään lopputyönsä ruotsinkielisessä oppilaitoksessa ml. yliopistot aina ruotsiksi. Suomeksi ei saa tehdä, koska se on kiellettyä.

5. Valtiokalenterissa kaikkien muiden yliopistojen nimet on kahdella kielellä paitsi Åbo Akademi ja Handelshögskolan. Esim. Jyväskylän yliopisto on Jyväskylä universitetet.

Mistä em. tilanne johtuu? Siitä,että Suomessa ei ole yhtään suomenkielistä yliopistoa! Syynä on se, että muut kuin ruotsinkieliset yliopistot ovatkin kaksikielisiä eikä suomenkielisiä:1. Ruotsinkielinen opiskelija voi vaatia tenttikysymykset ruotsiksi lain mukaan "suomenkielisissä" yliopistoissa. (Abo Akademissa ja Svenska Handelshögskolanissa ei saa vaatia tenttikysymyksiä suomeksi)

2. Ruotsinkielinen opiskelija voi tehdä gradunsa ruotsiksi "suomenkielisissä" yliopistoissa. (Abo Akademissa eikä
Svenska Handelshögskolanissa ei saa tehdä gradua suomeksi)

3. Åbo Akademi eikä Svenska Handelshögskolan eivät järjestä pääsykokeita suomeksi.
Ns. suomenkieliset yliopistot joutuvat järjestämään myös ruotsiksi pääsykokeet ainakin niissä oppiaineissa, joissa on ruotsinkielisille omat kiintiöt.

Ruotsinkielisille yliopistoille ei riitä se, että suomenkielisestä lukiosta kirjoittanut lukee ruotsinkieliset kirjat pääsykokeisiin ja vastaa ruotsinkielisiin pääsykokeisiin oikein.
Pääsykokeiden lisäksi järjestetään erilliset ruotsin kielen kokeet. Niiden vaikeusastetta säädellään siten, että suomenkielisistä lukioista kirjoittaneiden määrä pysyy "sopivana".

Samanlainen järjestelmä oli USA:n Syvän Etelän yliopistoissa afroamerikkalaisia varten, jotta heidän määränsä pysyi "sopivana" valkoisiin opiskelijoihin verrattuna.

(Kuva:Liikenneturva)

perjantaina, tammikuuta 12, 2007

Missä suomalainen eduskuntaryhmä?

Helsingin yliopiston ruotsin kielen ja kirjallisuuden professori Axel Olof Freudenthal (1836-1911) katsoi, että siirtomaiden alkuperäiskansoilta, mm. suomalaisilta, puuttui kulttuuria muodostava ominaisuus. A.E. Freudenthal on todennut mm.:

- Ruotsia puhuva sivistynyt luokka kuuluu ruotsalaiseen kansallisuuteen, joka näin ollen oli ollut ja on edelleenkin valtiaskansa;

- Suomalaiset eivät olleet voineet, rotunsa jäsenkansaa kun olivat, luoda ennen ruotsalaisten valloitusta mitään omintakeista kulttuuria;

- Historiasta tiedämme, että niillä kansoilla, jotka kuuluvat turaanilaiseen kansansukuun, ei ole mitään erikoisia luonnonlahjoja itsenäiseen edistymiseen sivistyksen eikä viljelyksen alalla;

- Elleivät suomalaiset ja unkarilaiset olisi jo kehityksensä varhaisessa vaiheessa joutuneet tekemisiin itseään sivistyskykyisempien kansojen kanssa, olisivat ne raakalaisimmat kaikista;

- Ei mikään muu kansa Euroopassa ole osoittanut niin vähän taipumusta itsenäiseen asemaan kansojen joukossa kuin suomalainen ja ylipäänsä koko turaanilainen suku;

- Älyllisessä suhteessa suomalaiset eivät vielä vetäneet vertoja muille kansoille;

- Ruotsalaisen talonpojan mielestä suomalainen ammattitoveri on alempi olento, erämaiden pölkkypää, joka kaikissa suhteissa on hänestä jäljessä.

Lähde: L. A. Puntila: Ruotsalaisuus Suomessa, aatesuunnan synty. Otava, 1944

Hakusanalla "suomalainen eduskuntaryhmä" löytyy googlesta vain muutama osuma! Nekin mielipidekirjoituksia.
Sen sijaan hakusanalla "ruotsalainen eduskuntaryhmä" google antaa 10 300 osumaa!
Ruotsalainen eduskuntaryhmä toimii Suomen eduskunnassa, mutta suomalaiset, kykenemättöminä omaehtoisen kulttuurin luomiseen eivät ole pystyneet saamaan aikaiseksi Suomen eduskunnassa suomalaista eduskuntaryhmää. Onko se jollain tavalla kiellettyä? Jos niin kuka kieltäisi? Ruotsi ja ruotsalaiset? Mistä syystä? Saako asiasta edes keskustella?

(Kuva: Wikipedia)