keskiviikkona, marraskuuta 28, 2012

Suomen Mieli

Eilen kopsahti postiluukusta Suomen kaksikielisyydestä toisin ajattelevien lehti Suomen Mieli. 8-sivuisessa lehdessä on tiukkaa asiaa suomalaisesta (finsk) näkökulmasta. Siis sellaisesta näkökulmasta jota valtamedia ei juuri käytä asioiden tarkasteluun.

Etusivulla on heti artikkeli, joka kertoo kaunistelematta kuinka epätasa-arvoisesti ja perustuslain 17& 2 momentin vastaisesti valtio kohtelee kahta "kansalliskieltä".

Suomessa on nimittäin kaksi ruotsinkielistä "kansanedustuslaitosta" (Ålands landsting ja Suomenruotsalaiset kansankäräjät) ja yksi kaksikielinen eli eduskunta.

Valtion kustantama suomenkielinen vastine niille sen sijaan puuttuu. Siitä huolimatta, että 17. pykälän 2 momentissa todetaan näin: "Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samankaltaisten perusteiden mukaan"

Niinpä Suomalaisuuden liitto haluaa,että epätasa-arvo poistetaan antamalla Suomalaisuuden liitolle edes osittain samanlainen asema kuin ruotsinkielisiä edustavilla järjestöillä on lainsäädännössä.

Nyt sellainen tasa-arvoinen lainsäädäntö puuttuu. Perustuslain vastaisesti. Mielenkiintoista.

Veikkaanpa,että vanhaan Ruotsin vallan ajoilta periytyvään maan tapaan, että suomenkielisten ja ruotsinkielisten tasa-arvo on ruotsinkielisten syrjintää, tullaan tässäkin asiassa vetoamaan. Tosin poliittisesti korrektein sanan kääntein. Tietty;)

Suomalaisuuden liiton kieliasiamies professori (emeritus) Erkki Pihkala toteaakin toisaalla lehdessä, että suomenkielisten ja ruotsinkielisten kesken on vuosisatainen "työnjako" kielikysymyksissä.

Suomenkielisten velvollisuus on ymmärtää ja tulla ymmärretyksi ruotsiksi eikä vastavuoroisuus ole tasa-arvoa siinä kontekstissa.

tiistaina, marraskuuta 20, 2012

Kuntia pakkoruotsitetaan väkisin

Hallitus, Rkp:n ja Kokoomuksen johdolla, pyrkii kuntauudistuksen avulla kaksikielistämään Suomen kunnat. Se tapahtuu kielilain muutoksen avulla,josta ollaan hipihiljaa kuntauudistuksen yhteydessä.

Nyt tilanne on tämä:

Kielilaki jakaa kaikki viranomaiset yksi- ja kaksikielisiin niiden toimialueen kuntien perusteella. Kaksikielisiä ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 8 % tai 3 000 asukasta on vähemmistökielisiä. Muut kunnat ovat yksikielisiä, jolleivät ne ano valtioneuvostolta oikeutta olla kaksikielisiä.(Kuten Lohja)

Tavoite on kuitenkin saada aikaan uusi tilanne kielilain muutoksen avulla. Jos yhdistettävissä kunnissa on yksikin kaksikielinen kunta niin koko uusi yhdistynyt kunta on kaksikielinen!

Esimerkkinä Kotka:

Suur-Kotkan väkimäärä on liittymisen jälkeen 60203 henkeä joista suomenkielisisiä on

55514 eli 92,2 % ja 991 eli 1,66% olisi äidinkieleltään ruotsinkielisiksi ilmoittautuneita. Lisäksi muunkielisten osuus on 3699 eli 6,14 % väestöstä.

Kun tavoite on n. 70 kuntaa niin suuri osa tulevista suurkunnista on kaksikielisiä. Se on vahva peruste sen jälkeen lisätä pakkoa pakkoruotsin opetukseen. Kielilain muutoksen avulla saadaan vyörytysvaikutus kun yhä uusia kuntia yhdistetään. Aina kun joukossa on kunta, joka on kaksikielinen niin koko uusi suurkunta muuttuu kaksikieliseksi.

Se tietää lisäkustannuksia valtiolle,koska kaksikieliset kunnat saavat korotettua valtion apua. ("Kaksikielisyys ei maksa mitään")

Lohja vyörytti jo kaksikielisyyskustannuksiaan valtiolle. Lue tästä.

keskiviikkona, marraskuuta 14, 2012

Suomi Venäjä-asiantuntijana

Mihin muuten perustuu se Suomen poliittisen johdon hehkutus,että Suomi ja suomalaiset on Venäjä-asiantuntijoita? Todellisuudessa 99 % suomalaisista ei tunne edes kyrillisiä kirjaimia. (Minä mukaan lukien).

"Suomalainen Venäjän asiantuntemus saa jälleen tunnustusta ulkomailta. Norjan ulkoministeriön ja tieteellisen tutkimuskeskuksen selvitys kehottaa ottamaan Suomesta mallia, kun Venäjän tutkimusta halutaan kehittää. Arvioinnin mukaan Suomessa tehtävä tutkimus on laaja-alaista, ja siinä yhdistyvät ansiokkaasti muun muassa taloustiede, yhteiskuntatieteet ja populaarikulttuurin sekä median tutkimus." (Aleksanteri-instituutti)

Noita asiantuntijoita on n. 10 kpl?

Eikö Suomea ja suomalaisia pitäisi mainostaa esim. EU:ssa sen sijaan Ruotsi-asiantuntijoina? Siihenhän Suomessa on panostettu oikein isosti eikä mihinkään Venäjä-asiantuntemukseen.

Kaikki täällä Suomessa opiskelee ruotsia. Sehän valtion selkeästi määrittelemä strateginen linjaus. Rahaa on panostettu siihen vuosittain niin paljon,että ei laskea osata.

Ja onhan Ruotsissa kuitenkin yli 9 miljoonaa asukastakin verrattuna Venäjän vähäiseen 140+ miljoonaan asukkaaseen.

Kun veli-venäläinen saapuu Suomeen niin hän kohtaa jo rajalla ensimmäisen suomalaisen Ruotsi-asiantuntijan. Suomen tulliin ei nimittäin saa vakituista virkaa jos ei ole läpäissyt pakollista ruotsin virkamieskurssia.

Niin ja onhan meillä jo Johan Bäckman Aleksanteri-instituutin lisäksi. Enempää Venäjä-asiantuntijoita ei valtiovalta kaipaakaan.

(Kuva: Petri Aaltonen, YLE)