perjantaina, marraskuuta 30, 2007

Television käytön lopettamisilmoitus

YLE päätti sitten lakkauttaa suomenkielisen YLE Extra-kanavan. Tuolle YLE:n kanavapaikalle tulee syksyllä 2008 Ruotsin television kanava. Meidän suomalaisten kustannuksella tietenkin.
Lopputulema: YLE viidestä (5) kanavasta kaksi (2) eli 40 % on ruotsinkielisiä sen jälkeen. Jo nyt YLE:n budjetista menee ruotsinkieliseen toimintaan 1/6. Joidenkin lähteiden mukaan vieläkin enemmän.

Mitäpä minä semmoista toimintaa tukemaan. Olen vaan suomenkielinen asiakas. Niinpä tein omalta osaltani päätöksen. Nyt saa riittää. Tein television käytön lopettamisilmoituksen. Sitä ennen tietenkin annoin television pois.
Lopettamisilmoituksen voi tehdä täällä: https://www.tv-maksu.fi/index/lomakkeet/peruutusilmoitusyksityisille.html

Suosittelen sitä toimenpidettä lämpimästi muillekin.
ENNEN: ------------------------------------------------------------------------->
NYT:


Ehkä joskus saatan palatakin YLE:n tv-palveluiden käyttäjäksi, mutta silloin YLE:llä täytyy olla vähintään yksi kokonaan suomenkielinen tv-kanava ja muiden roolina on sitten tihrustaa vuorostaan kuvaruudun alareunasta käännöstekstejä.

torstaina, marraskuuta 29, 2007

Mitä jos Keskisuomalainen olisi valtion sanomalehti?

Mitä jos Keskisuomalainen olisi valtion sanomalehti ja Keskisuomalaisella olisi YLE:n kaltainen julkisen palvelun tehtävä? Miltä Keskisuomalainen silloin näyttäisi?

- joka neljäs sivu olisi ruotsinkielinen
- joka viideskin sivu olisi ruotsinkielinen syksystä 2008 alkaen.
-muut sivut olisi täynnä englanninkielisiä ja ruotsinkielisiä juttuja,joiden alareunassa olisi pienellä tekstillä kirjoitettu suomennos
.

- lehdessä ei olisi yhtään ainoata kokonaan suomenkielistä sivua

- Keskisuomalaista ei saisi lukea ellei olisi maksanut valtion lehti-maksua.
- Jos valtion lehti-maksua ei olisi maksanut ei saisi lukea mitään muitakaan lehtiä.

Summa summarum: YLE:n ja Jungnerin ongelma on se, että YLE:n budjetista 1/6 menee ruotsinkieliseen toimintaan. Siihen ei saa koskea. Suomenenglantilaiset saavat myös lukumääräänsä nähden ylenpalttista palvelua YLE:ltä. Suomenkielisille on jäänyt vain maksajan ja sivustakatsojan rooli.

sunnuntaina, marraskuuta 25, 2007

Näin Vattenfall kuppaa suomalaisia

Keski-Suomen kunnat myivät tyhmyyksissään omistuksensa Keski-Suomen Valo Oy:ssä Ruotsin valtion omistamalle Vattenfallille. Seuraus on se, että ennen paikalliseen talouteen jääneet sähkömyynnin tulot valuvat nyt Ruotsin valtiolle Ruotsiin. Siltä osin on palattu takaisin Ruotsin vallan aikaan ennen vuotta 1809.

Kuinka Vattenfall sitten kuppaa keskisuomalaisia? Esimerkki: Rivitaloasunto, 52 m2, pieni kunta 30 km Jyväskylästä, ei sähkölämmitystä, saunaa ei käytetä. Yhden hengen talous.

Arviolasku on 1.9.-31.10.2007 64,13 €! (Vuonna 2006 68 €/2 kk)

Lasku koostuu seuraavista eristä:

Sähkön myynti:-Perusmaksu 4,74 €
-Energia 400 kWh 22,62 €
Yhteensä 27,36 €

Sähkön siirto:-Perusmaksu 9,40 €/kk 18,80 €
-Siirto 420 kWh 2,80 snt/kWh 11,76 €
-Mittalaitemaksu 1,20 €/kk 2,40 €
-Sähkövero (veroluokka 1) 420 kWh 0,90646 snt/kWh 3,81
Yhteensä 36,77 €LASKU YHTEENSÄ 64,13 /2 kk (32,06 €/kk)

Ruotsalaiset ovat aina osanneet kupata suomalaisia. Kilpailuttaminenkaan ei onnistu, koska Vattenfall perii kilpailijoilta verkkonsa käytöstä niin kovat kiinteät maksut, että erotus on vain muutaman eurosentin kuukaudessa.

Vertailun vuoksi Jyväskylän energian hinnoittelu. Kerrostalo 51 m2, yhden hengen talous. Arviolasku kuukaudessa 10,87 €/kk. (Vuonna 2006 9,80 €/kk).

Vattenfallin asiakkuus tulee siis huomattavasti kalliimmaksi kuin Jyväskylän energian asiakkuus. Lisäksi JE:n voitot jäävät paikallistalouden hyväksi. Vattenfallin voitot menevät Ruotsin valtion hyväksi.

Mistä ero johtuu? Muutamia syitä.

Sähkön siirto:
- JE ei peri mittalaitemaksua (Vattenfallilla se on 1,20 €/kk)
- JE:n perusmaksu sähkönsiirrosta on 2,07 €/kk. (Vattenfallilla 9,40 €/kk)
- JE:llä sähkön siirto on 2,08 snt/kWh. (Vattenfallilla 2,80 snt/kWh)
- Sähkövero on JE:llä pyöristetty 0,9065 snt/kWh. (Vattenfallilla 0,90646 snt/kWh)

Sähkön myynti:
- JE:llä perusmaksu on 2,35 €/kk. (Vattenfallilla 2,37 €/kk)
- JE:llä energiamaksu on 5,61 snt/kWh (Vattenfallilla 5,655 snt/kWh)

Kuntien kannattaisi oman etunsa ja asukkaittensa edun nimissä omistaa omaa sähkön tuotantoa. Onneksi näin on Jyväskylässä. Ja uutta kapasiteettia rakennetaan Ruotsin valtion ja Fortumin kiusaksi.
(Kuva: Suomen kupparit ry.)

torstaina, marraskuuta 08, 2007

Jokela ja lukioväkivalta

On epätodennäköisempää,että ammattikouluissa olisi tapahtunut sellaista mitä tapahtui Jokelassa. Ammattikouluihin menee opiskelemaan lähtökohtaisesti tervehenkisempi nuoriso kuin lukioihin. Lukioihin hakeutuu paljon sisäänpäin kääntyneitä ääritrendeistä kiinnostuneita nuoria. Aivan yleisesti myös tiedetään, että lukioihin mennään "etsimään itseään" ja "miettimään mitä minusta tulee isona".

Lukio-opetus on vielä luonteeltaan passivoivaa kirjoista pänttäämistä ammattikoulujen tekemiseen painottuvaan toimintaan verrattuna. Lukioihin on mennyt jokaisesta nuorisoikäluokasta suuri enemmistö. Seurauksena on samankalltainen ilmiö kuin maataloudessa 1800-luvulla. Kun maatalous ei enää tarjonnut kaikille nuorille väylää työhön, toimeentuloon ja sitä kautta asemaan yhteiskunnassa maatalouteen syntyi "ylijäämäväestöä". Se purkautui siirtolaisuutena ja valitettavasti myös nuorisoväkivaltana erityisesti Pohjanmaalla. Lukioille on käynyt samoin 2000-luvulla. Lukiot eivät enää takaa automattisesti väylää työhön, toimeentuloon eikä yhteiskunnalliseen asemaan. Lukiot kriisiytyvät.

Matti Vesa Volanen 8.11.2007 kirjoittaa Keskisuomalaisessa otsikolla "Itseaiheutetut lukio-ongelmat" mm. näin:

"Jyväskylän opetuslautakunnan puheenjohtaja Kimmo Suomi kiinnitti (Keskisuomalainen 4.11.07) huomiota oikeaan ja tärkeään asiaan: lukiotoimi Jyväskylässä ja laajemminkin Suomessa on vaikeuksissa. "

"Suomeen ollaan muodostamassa alueellisesti vahvoja (ammatti)opistoja, joissa on täyden palvelun periaate: niissä voi opiskella sekä ammattiin että ylioppilaaksi. Ikäluokkien pienentyessä seurauksena tulee olemaan lukioiden joukkokuolema."

"Jyväskylän kaupungin lukioista vuonna 2004 valmistui 570 ylioppilasta, joista vuonna 2005 lopussa oli 77 työssä, 29 työttömänä, 385 opiskeli, varusmiespalveluksessa oli 56, maasta oli muuttanut 3, teillä tietämättömillä oli 20. Opiskelijoista 40 prosenttia opiskeli työn ohessa.
Opiskelevista nuorista oli 54 ammatillisessa koulutuksessa, 163 ammattikorkeakoulussa (42 prosenttia opiskelevista), 156 yliopistossa (41 prosenttia)."

Noistakin, jotka opiskelevat yliopistoissa (41 %) harva enää pääsee hyviin ansioihin eikä työllisyyskään ole taattu. OPM:n 7.11.2007 julkistamassa tutkimuksessa, Nuorisobarometrissa päädytään siihen tulokseen, että nuorten usko koulutukseen on heikentynyt.

Lisää: Valitut Palat "Pelastakaa Suomen koulut"

Pienessä koulussa oppilaiden ongelmat huomataan helpommin. Valitettavasti pienet koulut eivät ole poliitikkojen suosiossa. Sen sijaan nuoret on kerätty suuriin koulutusyksikköihin taloudellisuuden ja tehokkuuden nimissä.

tiistaina, marraskuuta 06, 2007

Ruotsalaisuuden päivä 6.11.

Tämänkö vuoksi ruotsalaisuutta juhlitaan Suomessa?
Marraskuun 6. päivänä v. 1631 säädettiin ankara rangaistus niille, jotka uskalsivat luonaan pitää tai kätkeä Kustaa II Aadolfin armeijasta karanneita, sinne pakko-otolla otettuja suomalaisia sotilaita.
Ruotsalainen Samuel Gröll kuvaa 1600-luvun puolivälissä ruotsalaisten hallintoa Käkisalmen läänissä: "Veronkantajan väärämielisyys ja vilpillisyys sekä väkivaltaisuus on niin suuri, että vaikka veronkantajana olisi ollut turkkilaisia, tataareja tai pakanoita, eivät hekään olisi voineet kohdella rahvasta niin epäinhimillisesti kuin täällä on menetelty." (HS 11.9.92.)

Gröll kirjoittaa näin siitä huolimatta, että Kustaa II Aadolfin ohjeen mukaan ruotsalaisten historioitsijoiden "tuli osoittaa, että esi-isämme eivät olleet barbaareja, joiksi ulkomaalaiset meitä tahtovat nimittää". Sama Kustaa muun muassa sääti kuolemanrangaistuksen katolisen opin levittämisestä. (HS 6.5.88.)

On huomattava, että kuningas ei kehottanut virkamiehiä luopumaan barbaarisista menetelmistä, vaan antoi historioitsijoille ohjeen vääristellä historiaa. Täsmälleen Kustaa II Aadolfin ohjeen mukaan ruotsalainen valloittaja-miehittäjä on kirjoittanut suomalaisten historian, jota meillä on kritiikittömästi kopioitu, ja josta suomenruotsalaiset eivät halua luopua vieläkään.

Yli 350 vuotta Suomesta vietiin asekuntoiset miehet sotiin, joista Heikki Ylikangas sanoo: "Ruotsi ei sotinut siksi, että se tahtoi turvata rajansa. Se soti niin kauan kuin se ylipäätään sotimaan pystyi."

Näistä sodista kertoo mm fil.lis. Mikko Huhtamies HS:ssa. (6.11.1996): "Ratsumiesten (hakkapeliittojen) lisäksi sotaan vietiin kymmeniätuhansia jalkaväkimiehiä. Jalkaväkeä täydennettiin väenotoksi kutsutulla pakko-otolla. Siinä oli samaa sattumanvaraista julmuutta kuin muinaisen Rooman armeijan kurinpidossa, jossa niskurointi rangaistiin teloittamalla yksi mies kymmenestä. Väenotto oli rekrytointitapa, eikä rangaistus, mutta se merkitsi lähes varmaa kuolemaa, jonka syynä oli usein kulkutauti. Väestö joutui maksamaan suurvalta-Ruotsille ihmisveroa. Sen turvin Ruotsi kykeni osallistumaan kolmikymmenvuotiseen sotaan ja jatkamaan suurvaltapolitiikkaa."