sunnuntaina, syyskuuta 30, 2012

Diego Vallati - pyöräilijä

2006 pyöräillessäni Hammerfestista Jyväskylään tuli polkupyörällä vastaan Enontekiön Hetan eteläpuolella Diego Vallati Italiasta. Hän oli matkalla Nordkappiin - minä kotiin päin Jyväskylään. Pitkällä tiesuoralla näkyi ensin pieni piste. Se suureni ja kohta totesin,että "alan mieshän" se siinä on matkalla pohjoiseen. Sortseissa menossa Jäämeren rannoille.

Vaihdoimme kuulumisia. Muistan vinkanneeni,että Pohjoisen Jäämeren rannoilla ei noilla varusteilla tarkene. No ei siinä mitään. Vaihdettiin sähköpostiosoitteet ja ihmettelimme vähäistä polkupyöräliikennettä.

Vuonna 2009 Diego Vallati polki uudestaan Nordkappiin. Lähtökohtana se,että "kaikkihan Nordkappissa on kerran käyneet polkupyörällä,mutta entä kaksi kertaa". Minäkin olin siinä välissä vuonna 2008 käynyt Nordkapissa polkupyöräkyydillä.

Ensimmäisellä kerralla Diego koukkasi Nordkappiin Ruotsin kautta. Vuonna 2009 puolestaan Baltian kautta. Olin samaan aikaan itsekin pyöräilemässä Baltiassa ja Puolassa,mutta menimme sen verran eri aikaan että tapasimme vasta Diegon matkan Suomi-osuudella Luhangassa.

No ei siinä mitään. Tänä vuonna Diego Vallati polkaisi Istanbulista Kirkkoniemeen. 8000 km/ 3 kk. Italian Paviasta puolestaan Nordkappiin on n. 5000 km.

maanantaina, syyskuuta 24, 2012

Aika ja ajanhallinta

Sanotaan,että vanhemmiten vuodet vierivät nopeammin kuin nuorena. Havainto on aivan oikea, koska 60-vuotiaan vuosi on vain 1/60  hänen elämästään. 10-vuotiaan vuosi on sentään 1/10 ko. ihmisen elämästä. 1/10 on paljon enemmän kuin 1/60. Siksi aika on suhteellista. 10-vuotiaan vuosi on pidempi kuin 60-vuotiaan.

Lapsen isä ja äiti ovat myös, paradoksaalista kyllä, nuorempia kuin lapsensa. Nimittäin evoluution näkökulmasta. Lapset ovat vanhempiaan vanhempia eloluution kehityksen kannalta.

Aika estää kaiken tapahtumisen välittömästi. Aika ei myöskään jousta. Aika etenee vääjäämättömästi. Ajan kokeminen on suhteellista, kuten yllä olevasta esimerkistä ilmenee. Aikaa voi suunnitella ja sitä voi käyttää. Tosin aikaa ei voi ostaa, säästää, varastoida eikä lisätä. Aikaa voi myös tuhlata kun se valuu hukkaan. Ajan avulla kaikki on mahdollista.

Aikaan liittyy myös siirtymäriitit ajasta toiseen. Lukioiden vanhojen tansseissa lukiolaiset siirtyvät ylempien säätyjen tansseja tanssien joutilasluokan jäseniksi. Symbolisesti.
Pukeutuminen lukiolaisten vanhojen tansseissa on lainattu menneen ajan joutilasluokalta. Aika, luonteensa vuoksi, ei kuitenkaan tunne armoa. Mennyt aika on tuhlattu, käytetty,kulutettu pois. Yritys hyvä kuitenkin.

Emme siis voi hallita aikaa,mutta voimme hallita ajankäyttöämme. Vaikkapa tanssien.

Oletteko muuten havainneet,että ihmisten puheissa pääpaino on menneisyydessä. Mitä vanhempi ihminen sitä varmemmin hänen puheensa ja keskustelunsa ovat menneessä ajassa. Imperfektissä.  Tulevaisuuspuhetta on vähäinen osa. Kaikkein vähiten puhutaan nykyisyydestä.

Sama pätee kaikkeen puheeseen. Erityisen vaarallista em. on silloin jos on johtavassa asemassa. Kohta menee firma alta jos puheen painopiste on esim. 80-15-5. (Menneisyys,tulevaisuus,nykyisyys prosenteissa)

Aika on demokraattinen voimavara. Sitä on kaikilla yhtä paljon. Miksi toiset kuitenkin saavat enemmän aikaan?

(Kuva: Avocado kasvaa...)

Kaarnikkasatoa (Empetrum nigrum)

 Kaarnikkaa  (Empetrum nigrum) ei paljon kerätä tällä leveysasteella. Ihan aiheetta. Kaarnikka on ainavihanta varpukasvi jonka marjoissa on paljon c-vitamiinia ja antioksidantteja. Niinpä Lumena laittaa kaarnikkaa kasvovoiteihinsa. Vähenee rypyt. Sisäisti käytettynä vaikutus on ilmeisen vähäinen siinä suhteessa. Englanniksi kaarnikka on mountain bilberry.
Kaarnikasta voi tehdä keittoa ja hilloa kun lisää muita tummia marjoja.

lauantaina, syyskuuta 22, 2012

Edustuksellinen "demokratia" osa 3

Edustajavaltainen hallitsemistapa on johtanut siihen, että valtaan pääsy ja vallassaolo ovat nousseet pääkysymykseksi. Vaalien voittaminen ja vallassa oleminen nousevat puolueiden päämääriksi.

Syynä on se,että kansalta ei tarvitse kysyä mitään eikä kansa päätä mistään asiakysymyksestä edustuksellisessa,välillisessä, "demokratiassa".

Samojen yhteiskuntaluokkien edustajat, joilla ei ollut vaaleissakäyntioikeutta edellisen vuosisadan alussa, perustelevat laajemman demokratian vastaista kantaansa aivan samoilla argumenteilla kuin aikoinaan heitä edeltävät säädyt yleistä vaalioikeutta vastustaessaan.

"Ihmiset eivät ole kypsiä sellaiseen." "Se vaatisi paljon enemmän tietoja tavallisilta ihmisiltä."

Valtaan pääseminen ja vallassaolo synnyttää myös epäterveitä ilmiöitä,koska se hetki kun ollaan vallassa pitää käyttää tehokkaasti hyväksi. Siksi vallassa ollessaan päättäjillä on kiire saada omaa väkeä julkishallinnon suojatyöpaikkoihin. Mitä enemmän sen parempi. Kansallahan ei ole päätäntävaltaa. Se on vallassa olevien koneistolla.

Kansan mielipiteen halveksiminen kukoistaa tällaisessa edustuksellisessa järjestelmässä,jossa toisilla on kaikki valta ja toisilla (enemmistöllä) ei ole mitään valtaa asiakysymyksissä.

(Konkreettina esimerkkinä vaikkapa pakkoruotsikysymys.)

Kaikesta edellisestä huolimatta aion äänestää taas ensi kuussa. Onhan henkilövaaleilla kuitenkin viihdearvoa.

Jos kiinnostaa oikea demokraattinen järjestelmä niin tässä linkissä on tietoa Sveitsistä.

keskiviikkona, syyskuuta 12, 2012

Pohjoismaista pakkomatematiikkaa

Suomenkielisiä pohjoismaalaisia on yli 5 miljoonaa. Pohjoismaisen matematiikan mukaan kuitenkin suomenkielisten pohjoismaalaisten määrä on yhtä kuin nolla. Käsite "suomenkieliset pohjoismaalaiset" on nimittäin täysin tuntematon tosinordistille. Oikeiksi pohjoismaalaisiksi suomalaiset on kuitenkin muutettavissa vaikka väkisin ruotsin kielen avulla.

Jotkut nordistit todistavatkin suoraan,että Suomi onkin pohjoismaiden naapurivaltio.

"Olemme Pohjoismaiden naapurivaltio. Huomattava osa kaupasta kulkee Ruotsin kautta. Meillä myös paljon ystävyys- ja sukulaisuussuhteita. Ruotsin kieli on osa Suomen omaakuvaa ja siksi on hyvä pitää siitä kiinni, sanoo Wallin." (YLE 2.8.2010)

Esimerkkejä pohjoismaalaisesta matematiikasta:

Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkinnon jakoperusteet.

& 5. Ehdolle asettaminen:

"Jos ehdolle asetettua teosta ei ole saatavilla ruotsiksi, norjaksi tai tanskaksi, teoksen ehdolle asettaneen Suomen, Islannin, Färsaarten, Grönlannin ja saamelaisen kielialueen kansallisen lautakunnan tai kirjailijajärjestön on välittömästi käännätettävä se jollekin mainitusta kolmesta kielestä keskusteltuaan asiasta ensin kansallisen sihteeristönsä kanssa."

Suomen kieli rinnastetaan siis fäärin kieleen, grönlannin kieleen, islannin kieleen sekä saamen kieliin! Fääriä puhuu noin 75 000 , grönlannin kieltä 54 000 , islantia 300 000 ihmistä ja saamen kieliä 30 000-40000 pohjoismaalaista. Suomea puhuu sentään 5,3 miljoonaa pohjoismaalaista varovastikin arvioiden!

§ 3. Palkintolautakunta:

"Palkittavan teoksen valitsee palkintolautakunta, jossa on kymmenen varsinaista jäsentä, eli kaksi jäsentä Suomesta (yksi kummaltakin kielialueelta), Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista, sekä mahdollisia liitännäisjäseniä Färsaarilta, Grönlannista ja saamelaiselta kielialueelta."

Nordistien matematiikassa 5,6 % = 50 %! (Ruotsinkielisiksi rekisteröityjä on n. 5,6 %)
Suomen ehdokaskirjoista toisen tulee olla ruotsinkielinen ja toisen suomenkielinen, josta on kuitenkin oltava käännös jollekin noista kolmesta "oikeasta" pohjoismaisesta kielestä!

Oikeampi suhdehan olisi 1/20 eli kerran 10:ssä vuodessa yksi ruotsinkielinen kirja ehdolla Suomesta, mutta pohjoismainen nordistimatematiikka onkin eri asia. Siinä 5,6 % = 50 %.
.
Muukin "pohjoismainen yhteistyö" on samanlaista hengeltään. Samma på syrjintäkielellä.

Edustuksellinen "demokratia" osa 2

Sitten vuoden 1906 jolloin papisto,porvaristo, aatelisto ja talonpojat saivat rinnalleen uuden säädyn,työväenluokan, edustajat hoitamaan yhteisiä asioita ei ns. demokratiassa ole tapahtunut mitään merkittävää edistystä.

Päätökset tehdään edelleen pienen poliittisen eliitin keskuudessa kansan mielipidettä kysymättä. Kansan päätösoikeutta ja samalla yhteistä vastuuta ratkaisuista ei ole olemassa,koska asiakysymykset ratkaistaan "edustajan" välityksellä. Miten vastuukanavat sitten voitaisiin avata päätöksenteossa? Vastaus on välitön demokratia välillisen sijaan. Yhtäarvoisuus kansalaisten kesken yhteisten asioiden päättämisessä.

Henkilövaaleilla ylläpidetty kultinomainen henkilöpalvonta, juhlallisine vaalitoimituksineen, voidaan tietysti säilyttää. Niin monet kaipaavat ja haluavat sellaista.

Tämän lisäksi on käyttöön otettava vähemmän juhlallinen vaalitapa asiakysymyksissä sekä kuntatasolla että valtakunnallisella tasolla. Kyseeseen tulisivat vain suurimerkitykselliset asiat taloudellisessa mielessä että periaatteellisesti.

Kansan aloiteoikeus lainsäädännön vauhdittamiseksi ja lakien hylkäämis- ja hyväksymisoikeus tulisi olla kansalla. (Kuten Sveitsissä)

Valtaa pitävien poliittisten puolueiden jäsenten edun mukaista ei tietenkään todellinen demokratia ole. Valta näet siirtyy silloin kansalle. Se merkitsisi niiden poliittisten etuoikeuksien häviämistä, joita nyt on vain pienellä päättäjäeliitillä.

Päätöksenteon ja vallan epädemokraattisuus on vienyt siihen,että eri puolueiden keskuudessaan tekemistä päätöksistä on tullut kauppatavaraa. Eräänlaisia kaupallisia tarjouksia joita myydään kansalle. Todellinen päätöksenteko asiakysymyksissä jää pienille vallasta taisteleville ryhmille. Ainoat,jotka tilanteesta hyötyvät ovat mielipidetutkimuksia tekevät liikeyritykset.

Kansan mielipiteitä tärkeistä kysymyksistä kysytään erilaisista tärkeistä asioista "tieteellisillä" otoksilla mielipidetutkimuksin.

Edellä olevasta huolimatta äänestän ensi kuussa.

maanantaina, syyskuuta 10, 2012

Leivonmäen kansallispuisto

Leivonmäen kansallispuiston ystävät järjestivät viikonloppuna 8.9.2012 sieniretken Leivonmäen kansallispuistoon. Etsittiin sieniä ja tuotiin ne asiantuntijan arvioitavaksi. Syötäviä, myrkyllisiä vai eikö kumpiakaan? Voitatteja, kehnäsieniä, kantarelleja kertyi syötäväksi asti. Haperot jätettiin sivuun,vaikka kyllä niitäkin voisi syödä. Makuasia. Mahtava paikka.

Kuvissa näkymiä n. 2,5 km:n reitistä. Yksi monista poluista. Kuvat on Kirveslammen lintutornin luota.  Maisemat kuin olisi Lapin selkosilla.
 

maanantaina, syyskuuta 03, 2012

Edustuksellinen "demokratia" osa 1

Edustuksellisesti hallitussa valtiossa tai kunnassa kansalaisilla ei ole yhdenvertaisia oikeuksia osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen.

Kansan suurella enemmistöllä on ainoastaan oikeus valita itselleen edustaja. Se merkitsee sitä,että kansalaiset luovuttavat osallistumisoikeutensa päätöksenteossa jollekin toiselle henkilölle.

Valta valita edustaja ei ole kuitenkaan sama kuin valta päättää asioista. Kaikkein tärkein oikeus: Oikeus sanoa mielipiteensä asiakysymyksissä puuttuu enemmistöltä kansalaisilta tyystin. Tätä järjestelmää kutsutaan kuitenkin aivan yleisesti demokratiaksi!

Vaalioikeus, josta virheellisesti käytetään nimitystä äänioikeus, on tarkalleen ottaen luovutusoikeus. Kansalainen luovuttaa demokraattisen oikeutensa jollekin valtaan pyrkivälle henkilölle. Tämän henkilön kuvitellaan muka sitten voivan toteuttaa kaikkien äänestäjiensä tahtoa eri asiakysymyksissä. Näinhän ei tietenkään voi olla. Senhän tajuaa jo lapsikin.

Poliittiset kansalaisoikeudet ovat korvaamattomia ihmisoikeuksia, mutta meidän järjestelmässämme täydet kansalaisoikeudet on vain pienellä poliittisella eliitillä.

Jos demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, ei edustuksellinen demokratia voi tarkoittaa kansanvaltaa. Jossain välissä käsitteet ovat päässeet hämärtymään.

Jos ja kun päätös tehdään muutaman henkilön voimin kaikkia kansalaisia koskevassa asiassa niin kyseessä ei ole demokraattinen päätös. Näin kuitenkin tapahtuu jatkuvasti.

Äänestysprosentti, jos siitä tässä yhteydessä voidaan edes voidaan mainita, on pienemmissäkin kunnissa tuskin yksi prosentti. Kuitenkin kyseessä saattaa olla kaikkia kuntalaisia koskeva asia. Esimerkiksi veroäyrin hinta.

Nykyinen edustajavaltainen hallitsemistapa on johtanut siihen,että valtaan pääsy ja vallassaolo ovat nousseet pääkysymyksiksi.

Ns. tavallisen kansan mielipiteen halveksiminen kukoistaa tällaisessa edustuksellisessa järjestelmässä, joissa toisilla on kaikki valta ja toisilla ei mitään valtaa.

Äänestän silti tulevassa kuntavaalissa, koska vaaleilla on joka tapauksessa suuri viihdearvo.