maanantaina, syyskuuta 03, 2012

Edustuksellinen "demokratia" osa 1

Edustuksellisesti hallitussa valtiossa tai kunnassa kansalaisilla ei ole yhdenvertaisia oikeuksia osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen.

Kansan suurella enemmistöllä on ainoastaan oikeus valita itselleen edustaja. Se merkitsee sitä,että kansalaiset luovuttavat osallistumisoikeutensa päätöksenteossa jollekin toiselle henkilölle.

Valta valita edustaja ei ole kuitenkaan sama kuin valta päättää asioista. Kaikkein tärkein oikeus: Oikeus sanoa mielipiteensä asiakysymyksissä puuttuu enemmistöltä kansalaisilta tyystin. Tätä järjestelmää kutsutaan kuitenkin aivan yleisesti demokratiaksi!

Vaalioikeus, josta virheellisesti käytetään nimitystä äänioikeus, on tarkalleen ottaen luovutusoikeus. Kansalainen luovuttaa demokraattisen oikeutensa jollekin valtaan pyrkivälle henkilölle. Tämän henkilön kuvitellaan muka sitten voivan toteuttaa kaikkien äänestäjiensä tahtoa eri asiakysymyksissä. Näinhän ei tietenkään voi olla. Senhän tajuaa jo lapsikin.

Poliittiset kansalaisoikeudet ovat korvaamattomia ihmisoikeuksia, mutta meidän järjestelmässämme täydet kansalaisoikeudet on vain pienellä poliittisella eliitillä.

Jos demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, ei edustuksellinen demokratia voi tarkoittaa kansanvaltaa. Jossain välissä käsitteet ovat päässeet hämärtymään.

Jos ja kun päätös tehdään muutaman henkilön voimin kaikkia kansalaisia koskevassa asiassa niin kyseessä ei ole demokraattinen päätös. Näin kuitenkin tapahtuu jatkuvasti.

Äänestysprosentti, jos siitä tässä yhteydessä voidaan edes voidaan mainita, on pienemmissäkin kunnissa tuskin yksi prosentti. Kuitenkin kyseessä saattaa olla kaikkia kuntalaisia koskeva asia. Esimerkiksi veroäyrin hinta.

Nykyinen edustajavaltainen hallitsemistapa on johtanut siihen,että valtaan pääsy ja vallassaolo ovat nousseet pääkysymyksiksi.

Ns. tavallisen kansan mielipiteen halveksiminen kukoistaa tällaisessa edustuksellisessa järjestelmässä, joissa toisilla on kaikki valta ja toisilla ei mitään valtaa.

Äänestän silti tulevassa kuntavaalissa, koska vaaleilla on joka tapauksessa suuri viihdearvo.

Ei kommentteja: