sunnuntaina, kesäkuuta 06, 2010

"Stroke unit" on laiton yksikön nimi (aivoverenkiertohäiriöyksikkö, aivohalvaus)

"Jarmo Ryyti pyysi 9.12.2008 saapuneessa kirjeessään oikeusasiamiestä tutkimaan Pirkanmaan sairaan-hoitopiirin/Tampereen yliopistollisen sairaalan menettelyä. Ryytin mukaan on kielilain vastaista, että suomenkielisellä alueella toimivan sairaalan yhdelle yksikölle on annettu vain englanninkielinen nimi (Stroke Unit)."
.
Eduskunnan oikeusasiamies on tullut samalla kannalle kanssani. "Stroke Unit" rikkoo useita suomalaisia lakeja mm. perustuslakia. (Kannatan muuten perustuslakituomioistuimen perustamista). Julkisten palvelulaitosten halveksuva suhtautuminen suomenkielisiin asiakkaisiinsa tulee esille jatkuvasti eri muodoissa. Sairaaloissa sellainen on erityisen vaarallista tiedottamista. Ei voi olla niin,että pitäisi osata englantia saadakseen selvää palvelutarjonnasta suomalaisissa julkishallinnon palveluorganisaatioissa.
(...)
Lainaus alkaa diaarinumero Dnro 4032/4/08:

1) Menettely ei ole sopusoinnussa sen perustuslain 17 & 1 momentissa säädetyn lähtökohdan kanssa, että Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

2) Menettely ei ole kielilain 35 & 3 momentin tarkoittamalla tavalla omiaan vaalimaan maan kielellistä kulttuuriperintöä eikä edistämään molempien kansalliskielten käyttämistä.
.
3) Menettely ei toteuta kielilain 23 & 2 momentista johdettavissa olevaa sääntöä siitä,että viranomaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti osoittaa yleisölle käyttävänsä viranomaisen virka-alueen mukaisesti määräytyvää kieltä.

4) Menettely ei täytä hallintolain 7,8 ja 9 & vaatimuksia asianmukaisesta palvelusta ja neuvonnasta sekä ymmärrettävästä kielestä näissä yhteyksissä.

5) Menettely ei ole perustuslain 22 & edellyttämällä tavalla omiaan edistämään kielellisten perusoikeuksien ja hyvän hallinnon toteutumista.
(...)

TOIMENPITEET
"Saatan edellä kohdassa 3.4. esittämäni käsitykset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietoon ja kiinnitän sen huomiota kohdissa 3.2. ja 3.3. esittämiin näkökohtiin. Tässä tarkoituksessa lähetän kuntayhtymälle jäljennöksen päätöksestäni ja pyydän sitä ilmoittamaan 31.8.2010 mennessä,mihin toimenpiteisiin päätökseni on mahdollisesti antanut aihetta."

"Lähetän päätökseni tiedoksi myös oikeusministeriölle. Asian yleisemmän merkityksen vuoksi lähetän päätökseni tiedoksi myös valtionvarainministeriön hallinnon kehittämisosasstolle ja Kotimaisen kielten tutkimuskeskukselle."
...lainaus päättyy...

Päätös on 12-sivuinen. Liitteenä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 2-sivuinen selvitys ja oikeusministeriön 3-sivuinen lausunto asiassa.
Mainittakoon,että Taysissa on myös kaksi latinankielistä yksikköä Coxa ja Acuta. Ne ovat myös kielilain vastaisia,koska latina ei ole Suomen kansalliskieli eikä Pirkanmaan väestö ole latinankielistä.

Jk.Tays on Aamulehden 3.6.2010 mukaan luvannut, että se ei enää nimeä yksiköitään englanniksi. (Latinankielisten yksiköiden nimien osalta se ei ole luvannut tehdä mitään mikä ilmeisesti ilahduttaa sairaanhoitopiirin latinankielisiä potilaita.)
(Kuva: Miinan ja Manun aapinen)

Ei kommentteja: