sunnuntaina, lokakuuta 12, 2014

Teuvo Hakkarainen - kirjallinen kysymys

Media viihteellistää politiikkaa ja tarvitsee siihen tehtävään värikkäitä persoonia. Teuvo Hakkarainen on siitä esimerkki.

Sanotaan mitä sanotaan niin on Hakkaraisella vakavakin puolensa. Toimittajia ja kansalaisia vaan ei se puoli kiinnosta ollenkaan. Esimerkkinä olkoon tämä kirjallinen kysymys. Taitaa olla poliittisesti epäkorrekti,mutta merkitään aikakirjoihin kuitenkin.

(Lainaus eduskunnan sivulta alkaa...)

Ruotsinkielisen opetuksen ja ohjelmatarjonnan kustannukset

Eduskunnan puhemiehelle

Nykyään pakollinen ruotsin opiskelu alkaa seitsemännellä luokalla.

26.3.2014 Yleisradio uutisoi, että "elokuussa 2016 tuleva opetussuunnitelman muutos tuo alakoulun kuudennelle luokalle pakollisen B1-ruotsin ja yhden A1-kielen tunnin lisää. Tunteja siirretään yläkoulusta alakouluun, kielten kokonaistuntimäärä ei kasva. Kieltenopettajien liitto on eniten huolissaan siitä, mistä saadaan pätevät ruotsinopettajat niihin kouluihin, joissa heitä ei tällä hetkellä ole".

Suomen kieltenopettajien liiton puheenjohtaja Kari Jukarainen sanoi näkevänsä muutoksen "ennemmin uhkana kuin mahdollisuutena". Jukarainen murehti Ylelle, että ongelmia voi tulla esimerkiksi maaseutukunnissa, jos päteviä ruotsinopettajia ei alakoulussa nyt ole.

15.5. 2014 eduskunnan lähetekeskustelussa oli kansalaisaloite, jossa vaaditaan ruotsin kieltä valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla. Aloitteessa on yli 61 000 allekirjoitusta. Kannatan kansalaisaloitetta.

15.9.2014 uutisoitiin, että Yleisradio aloittaa yt-neuvottelut. Arvioidaan, että 185 vakituista työntekijää saatetaan irtisanoa. Yle perustelee muutostarvetta suomalaisten mediankäytön nopealla muutoksella. Yhtiön tiedotteen mukaan "valtaosalle yt-prosessin alaisesta henkilöstöstä neuvotellaan uusi työnkuva. Mediasisältöjen käyttö kasvaa käytännössä vain verkossa, mutta Ylen toimintatavat ja resurssit on ohjattu palvelemaan ensi sijassa perinteistä mediatyötä".

Ylen toimintatavat ja resurssit on myös ohjattu palvelemaan maamme ruotsinkielistä vähemmistöä melkoisessa määrin suhteessa siihen, mikä heidän osuutensa koko väestöstä on. Kun lisäksi otetaan huomioon se, että monet ruotsia äidinkielenään puhuvat osaavat suomea hyvin ja lisäksi Ruotsin radio- ja tv-kanavien seuraaminen on ruotsinkielisten keskuudessa yleistä, on Ylen satsaus ruotsinkielisiin palveluihin kohtuuton.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi jo kuudesluokkalaiset aiotaan pakottaa opiskelemaan ruotsia; eikö suuntauksen pitäisi olla aivan toisin päin eli kokonaan pois pakkoruotsista,
miten opetus järjestetään maaseudulla,
jos muutoksen myötä maaseudulla joudutaan opetuksen erityisjärjestelyihin, millaiset kustannukset siitä syntyvät kunnille/valtiolle,
miksei Ylen säästöjä kohdenneta sen ruotsinkieliseen ohjelmatarjontaan,
paljonko ruotsinkielinen ohjelmatarjonta syö Ylen budjettia,
mikä on ruotsinkielisten ohjelmien prosentuaalinen osuus koko Ylen ohjelmatarjonnasta ja
miten nämä luvut suhteutuvat katsoja- ja kuulijalukuihin?
Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2014
Teuvo Hakkarainen /ps 

(lainaus päättyy...)

Jk. Stubb on saanut kuulema lisänimen "risteilyisäntä"

Ei kommentteja: