maanantaina, tammikuuta 23, 2012

Hallitusneuvottelut ja Rkp

Voima-lehdessä on mielenkiintoista tietoa Rkp:n vaatimuksista hallitusneuvotteluissa keväällä 2011. Se lisää ymmärrystä miksi Suomen ruotsalainen kansanpuolue ei paljasta rahoittajiaan. (Ks. plokimerkintä 10.1.2012)
Kysymys on harmaan talouden työryhmän pohjapaperista.  Se paljastaa työryhmän neuvotteluasemat 25. toukokuuta 2011.

"Työryhmän puheenjohtajana toimi Jukka Gustafsson (sd.) ja työryhmään osallistui edustajia jokaisesta kuudesta hallitusneuvotteluihin osallistuneesta puolueesta. Sosiaalidemokraattien laatimaan pohjapaperiin on kirjattu lukuisia ehdotuksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi sekä sijoitustoiminnan avoimuuden edistämiseksi."

"Muistion perusteella Vasemmistoliitto, vihreät ja kristilliset tukivat demareiden esitystä. Sen sijaan kokoomus ja RKP vaativat useiden kohtien poistamista kokonaan tai niiden muuttamista."

RKP:n muistioon vaatimia muutoksia:


Muistio: Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihanke
RKP: Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita

Muistio: Selvitetään rikoshyödyn perinnässä sovellettavaa käännettyä todistustaakkaa
RKP: Poistetaan

Muistio: Viranomaisten väliset tiedonvaihdon esteet puretaan ja viranomaisrekisterit saatetaan kaikkien harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön
RKP: Poistetaan

Muistio: Tilaajavastuulain kolmikantaisessa uudistamistyössä keskeisiä kysymyksiä ovat tilaajan vastuun ulottaminen koko aliurakoitsijaketjuun, laiminlyöntimaksun korottaminen sekä toistuvien ja tahallisten laiminlyöntien kriminalisointi. Selvitetään edellytykset ketjuvastuujärjestelmän soveltuvuudesta.
RKP: Kappale poistetaan


Muistio: Rakennusalalla otetaan käyttöön työntekijä- ja urakkatietoj.en ilmoittamisvelvollisuus verohallinnolle
RKP: Varauma

Muistio: Suomalaispankkeja, jotka hallinnoivat hallintorekisteröityjä tilejä, velvoitetaan selvittämään sijoittajien todellinen henkilöllisyys
RKP: Poistetaan

Muistio: Suomessa toimivilta etävälittäjiltä vaaditaan vuosi-ilmoitukset sijoituksista
RKP: Poistetaan

Muistio: Suomalaisten sijoittajien omistukset säilytetään julkisessa arvo-osuusjärjestelmässä
RKP: Poistetaan

...lainaus loppuu...

Linkki: Muistio

Teksti paljastaa,että jostain syystä Rkp ei halua puuttua harmaaseen talouteen. Se tiedetäänkin jo aikaisemmasta, että Rkp ei halua luopua suursäätiöiden osinkotulojen ja luovutusvoittojen verovapaudesta.
 
 
 
 


(Kuva: Rakennusliitto/´Mestalla.fi)

Ei kommentteja: